Μέλος Εταιρειών και Συλλόγων

Μέλος επιστημονικών εταιρειών:

Μέλος Επιτροπών:

Επιτροπή εκπαίδευσης σε νέους εκπαιδευομένους χειρουργούς στη Β’ χειρουργική κλινική του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός».

Επιτροπή διδασκαλίας σπουδαστριών της Σχολής Αδελφών του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός».

Επιτροπή ελέγχου ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων στο Θεραπευτήριο του ΙΚΑ στο Ηράκλειο της Κρήτης. (1985)

Επιτροπή λοιμώξεων Ιατρικού Κέντρου Αθηνών. (2003)

Επιτροπή επιστημονικών κρίσεων των συνεργατών στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών (2003 έως σήμερα)